Garden View Room 31 m2 gấp đôi
bed type
Nhìn ra vườn
room view

Non-Refundable Rate Bed & Breakfast
Các điều khoản và điều kiện
$98.50 Per room per day
rooms
Fully Flexible Rate Bed & Breakfast
Các điều khoản và điều kiện
$104.65 Per room per day
rooms